National Highway Passes Through Assam

NH 31

North Salmara-Nalbari-Baihata Chariali-Amingaon-Junctions with NH 37. (322 km)

NH 31 (B)

North Salmara-Junctions with NH 37 near Jogighopa (19 km).

NH 31 (C)

Kochugaon-Sidli-Junction with NG 31 near Bijni. (93 km)

NH 36

Nagaon-Doboka-Dimapur. (167 km)       

NH 37

Junction with NH-31 (B) near Goalpara-Guwahati-Jorabat-Nagaon-Kamargaon-Jorhat-Makum-Saikhoaghat. (680 km)

NH 37 (A)

Kuaritol-Junction with NH 52 near Tezpur. (23 km)

NH 38

Makum-Ledo-Lekhapani. (54 km)

NH 39

Numaligarh-Imphal. (115 km)    

NH 44

Badarpur-Shillong. (111 km)

NH 52

Baihata Chariali-Tezpur-Bander Dewa-North Lakhimpur. (540 km)

NH 53  

Junction with NH 44 near Badarpur-Jirghat-Silchar (100 km)                         

NH 54

Silchar-Aizawl. (45 km)

Total Views ( 13963 )

Share This Post